ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน(บินตรง)
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน(บินตรง)

ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ XX,XXX บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

เที่ยวกรุ๊ปส่วนตัวบินตรงสู่ดานัง ชมพระราชวังเมืองเว้ ล่องเรือ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์บานาฮิลล์

ชมเมืองเก่าฮอยอัน

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง   สนามบินสุวรรณภูมิ – ดานัง - เว้  (-/-/D)

วันที่สอง   เว้ - ดานัง   (B/ L /D)

วันที่สาม   ดานัง - ฮอยอัน   (B/ L /D) 

วันที่สี่     ฮอยอัน – กรุงเทพฯ   (B/ - /-)

ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว เว้ ดานัง ฮอยอัน

 

ติดต่อสอบถามหรือจองทัวร์เวียดนาม โทร 02 7308022, 091 5362445 หรือ info@greentravelthailand.com
ทัวร์เวียดนาม

4 วัน 3 คืน กรุ๊ป 4 ท่านๆ ละ 13,000 บาท article
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน (นอนโรงแรม 2 คืน)
ทัวร์ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน(เที่ยวและนอนบนเรือส่วนตัว 1 คืน)
ทัวร์ดาลัด 4 วัน 3 คืน (พัก 4 ดาว)
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองบก(นิงห์บิงห์) 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮานอย 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (รถไฟ)
ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-ดาลัด-ทะเลทรายมุยเน่ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลองเบย์ - นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน