ทัวร์คาซัคสถาน
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


6 วัน 4 คืน กรุ๊ป 4-5 ท่านๆ ละ 32,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์คาซัคสถาน ฤดูหนาว 

บริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ราคาเริ่มต้น)

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ(ภาษาอังกฤษ)

- ไกด์ภาษาอังกฤษ 

- ที่พัก 4 ดาว

- มื้ออาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว

Winter Kazkhstan 6D 4N.pdf

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

091 5362445, 02 0728890

Line: greentravelthailand
ทัวร์ คาซัคสถาน