ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว จอร์แดน
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


6 วัน 4 คืน กรุ๊ป 4-5 ท่าน ๆ ละ 72,000 บาท

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว "เดินทางสบาย ไปได้ทุกคน"

 

เดินทาง พ.ย.66 - ก.พ.67

- กรุ๊ป 4-5 ท่านๆ ละ 72,000 บาท(คนขับ+ไกด์ประจำสถานที่)

- กรุ๊ป 6-7 ท่านๆ ละ 72,000 บาท(คนขับ+ไกด์ประจำรถ)

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ 38,000 บาท

(ราคาตั๋วเครื่องบินและที่พักแต่ละช่วงจะแตกต่างกัน กรุณาแจ้งวันเดินทางเพื่อเช็คราคา) 

 

บริการรวม

- ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด(ราคาเริ่มต้น)

- วีซ่าท่องเที่ยว

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ(ภาษาอังกฤษ)

- ไกด์ภาษาอังกฤษ 

- ที่พัก 4 ดาว

- มื้ออาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

** ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว

Beautiful Jordan 6D 4N (Qatar Airways)

 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

091 5362445, 02 0728890

Line: greentravelthailand

 

เพตรา

วาดิ รัม - จอร์แดน

เจอราช - จอร์แดน

เจอราช - จอร์แดน

เดดซี - จอร์แดน

เพตรา - จอร์แดน

เพตรา - จอร์แดน

 
แพคเกจ จอร์แดน