ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


5 วัน 4 คืน กรุ๊ป 4 ท่าน ๆ ละ xx,xxx บาท

 

แพคเกจ ทัวร์ ดูไบ อาบูดาบี

บริการรวม

- รถรับ - ส่ง ส่วนตัว ระหว่างสนามบินและโรงแรม

- ทัวร์ดูไบ 1/2 วัน โดยรถส่วนตัว ไกด์ภาษาอังกฤษ

- ทัวร์อาบูดาบี พร้อมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 1 วัน

  (โดยรถส่วนตัว ไกด์ภาษาอังกฤษ)

- เรือนำเที่ยวดูไบ ส่วนตัว 3 ชั่วโมง

** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

สนใจแพคเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

091 5362445, 02 0728890

Line: greentravelthailand

  

ดูไบ แพคเกจ

ดูไบ แพคเกจ

ดูไบ แพคเกจ

ดูไบ แพคเกจ

ดูไบ แพคเกจ

ดูไบ แพคเกจ

 

 


 

 

 
ดูไบ - อาบูดาบี