กรุ๊ปทัวร์เอเชีย
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


กรุ๊ปทัวร์เอเชีย article

 

 คาซัคสถาน ซินเจียง

เดินทาง ส.ค.- ก.ย. 67

ทัวร์ซินเจียง อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี

เดินทาง ต.ค.67 

SRI LANKA 6วัน4คืน by UL -AUG-DEC24 (4 Jun 24) (B)

เดินทาง ส.ค. - ธ.ค.67

แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกิ บาทูมี

เดินทาง ก.ย. - ต.ค.67

ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์ (CHARMING SHOW) 3 วัน 2 คืน (Mar - Oct 24) BT-DAD083_VZ(3) (B)

"ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์"

เดินทาง มิ.ย. - ต.ค.67

 ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ (พักบานาฮิลล์ 2 คืน) 4 วัน 3 คืน (April - Oct 24) BT-DAD091_VZ(1) (B)

"ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์"

เดินทาง มิ.ย. - ต.ค.67

 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ (บินภายใน 1 ขา) - Jul - Aug 24 - ZGSGN-2401VN4 วัน 3 คืน (Z)
เดินทาง ส.ค. - ก.ย.67
 ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ (ชมนาขั้นบันได) พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน - Aug - Sep 24 (B)
เดินทาง ส.ค. - ก.ย.67

 เดลี ชัยปุระ

เดินทาง ก.ค. - ต.ค. 67

แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค

เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 67

 อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ เสริมความปัง ปี 2567 6 วัน 4 คืน Aug 24- BT-BOM24_BT (B)

เดินทาง ส.ค. 67

 บาหลี

เดินทาง ส.ค. 67

ไต้หวัน เถาหยวน เจียอี้ อาหลีซาน ไทเป (บินดึก-กลับเย็น) Code ZGTPE-2407VZ5 วัน 3 คืน (Apr - Oct 24) (Z)

เดินทาง ก.ค. - ต.ค.67

 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล

เดินทาง ก.ค. - ธ.ค.67

แกรนด์จอร์เจีย ทบิลิซี่ คาซเบกิ บาทูมี

เดินทาง ก.ย. - ต.ค.67

จอร์เจีย ทบิลิซี่ กอรี่ บอร์โจมี่ 

เดินทาง พ.ย. - ธ.ค.67

 

 

 
กรุ๊ปทัวร์เอเชีย