ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัวเอเซีย
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว

 

 

ทัวร์ อุ

4-5 ท่าน ๆ ละ 32,000 บาท 

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์คาซัคสถาน

4-5 ท่าน ๆ ละ 32,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   

ทัวร์ มองโกเลีย

3-4 ท่าน ๆ ละ 42,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ฮานอย บักเซิน น้ำตกบ่านซก

6-7 ท่าน ๆ ละ 16,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   

ทัวร์ เซบู ฟิลิปปินส์

4-5 ท่าน ๆ ละ 18,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์บาหลี

4-8 ท่าน ๆ ละ 17,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   

5 - 6 ท่าน ๆ ละ 25,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

5 - 6 ท่าน ๆ ละ 26,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   

5-7 ท่าน ๆ ละ 49,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

5-7 ท่าน ๆ ละ 37,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   

ทัวร์ศรีลังกา

3-6 ท่าน ๆ ละ 25,000 บาท

(ฟรีวีซ่า - ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์ ภูฏาน

4-5 ท่าน ๆ ละ 64,000 บาท

(รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

 

ทัวร์ จอร์แดน

4-5 ท่าน ๆ ละ 39,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์จอร์เจีย

6-7 ท่าน ๆ ละ 28,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   

ทัวร์ เกาสง ไถหนาน

6-7 ท่าน ๆ ละ 20,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์ ไทเป ซันมูนเลค

6-7 ท่าน ๆ ละ 22,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   

ทัวร์ โฮ

4-5 ท่าน ๆ ละ 13,900 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์ เสีย

4-5 ท่าน ๆ ละ 14,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   
 ทัวร์ ฮานอย ซาปา

6-7 ท่าน ๆ ละ 16,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์ ฮอยอั

6-7 ท่าน ๆ ละ 16,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

 

 

 

 
ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัวเอเซีย