ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว ผู้ใหญ่ วีลแชร์
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัวสำหรับผู้ใหญ่ ผู้ที่ใช้รถเข็น และทุกๆ คน

 

ทัวร์บาหลี กรุ๊ปส่วนตัว สำหรับ ผู้ใหญ่ วีลแชร์

4-5 ท่าน ๆ ละ 15,500 บาท 

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์ฮานอย กรุ๊ปส่วนตัว สำหรับ ผู้ใหญ่ วีลแชร์

4-5 ท่าน ๆ ละ 13,900 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   

ทัวร์ไทเป กรุ๊ปส่วนตัว สำหรับ ผู้ใหญ่ วีลแชร์

5 - 6 ท่าน ๆ ละ 23,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

ทัวร์ กรุ๊ปส่วนตัว ฮอยอัน บานาฮิลล์ สำหรับ ผู้ใหญ่ วีลแชร์

5 - 6 ท่าน ๆ ละ 17,500 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

   

 
ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว ผู้ใหญ่ วีลแชร์