ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์อุซเบกิสถาน 6 วัน 4 คืน กรุ๊ป 4-5 ท่านๆ ละ 32,000 บาท

 

ทัวร์ อุซ

ทัวร์อุซเบกิสถาน 6 วัน 4 คืน กรุ๊ป 4-5 ท่านๆ ละ 32,000 บาท

บริการรวม

- วีซ่าและค่าดำเนินการ

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ

- ไกด์ภาษาอังกฤษ

- ที่พัก อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 

** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

อุซเบกิสถาน ฤดูหนาว 6D 4N

 
ทัวร์ลาว