ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน กรุ๊ป 6-7 ท่านๆ ละ 15,000 บาท

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

บริการรวม

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ

รถไฟความเร็วสูงปานกลางระหว่างเมือง

- ไกด์ภาษาไทย 

- ที่พัก อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ทิป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ 

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรม หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 

 

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง หอพระบาง

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง น้ำตกกวางสี

ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง

ทัวร์ลาว รถไฟความเร็วสูง

ทัวร์ลาว วังเวียง

ทัวร์ลาว วังเวียง

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ ประตูชัย

ทัวร์ลาว เวียงจันทน์ ธาตุหลวง

 

 

 
ทัวร์ลาว