ทัวร์อาร์เมเนีย
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


6 วัน 4 คืน กรุ๊ป 6-7 ท่านๆละ 30,000 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

ทัวร์ อาร์เมเนีย กรุ๊ปส่วนตัว

กรุ๊ปส่วนตัว 6 วัน 4 คืน

4-5 ท่านๆละ 33,000 บาท

6-7 ท่านๆละ 30,000 บาท

 

บริการรวม

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ(ภาษาอังกฤษ)

- ไกด์ภาษาอังกฤษ 

- ที่พัก 3-4 ดาว

- มื้ออาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ 

 

** ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว 

 

"ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์"

 

ทัวร์ อาร์เมเนีย กรุ๊ปส่วนตัว

ทัวร์ อาร์เมเนีย กรุ๊ปส่วนตัว

ทัวร์ อาร์เมเนีย กรุ๊ปส่วนตัว

ทัวร์ อาร์เมเนีย กรุ๊ปส่วนตัว

ทัวร์ อาร์เมเนีย กรุ๊ปส่วนตัว
ทัวร์อาร์เมเนีย