ทัวร์อินเดีย กรุ๊ปส่วนตัว ไหว้พระ พุทธคยา ราชคฤห์
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


กรุ๊ปส่วนตัว 2 ท่าน ๆ ละ 16,000 บาท ส่วนลด 1,000 บาท สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป

 ทัวร์อินเดีย กรุ๊ปส่วนตัว ไหว้พระ พุทธคยา ราชคฤห์

อัตราบริการรวม

- วีซ่า

- ที่พัก

- อาหาร

- รถนำเที่ยวส่วนตัว

- ไกด์(ภาษาอังกฤษ)

- ค่าเข้าชมสถานที่ 

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ


"ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์"

 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

091 5362445, 02 0728890

 

Line: greentravelthailand
ทัวร์อินเดีย