ทัวร์ฮอยอัน บานาฮิลล์
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


4 วัน 3 คืน กรุ๊ป 6-7 ท่านๆ ละ 16,000 บาท

ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว ฮอยอัน บานาฮิลล์

บริการรวม

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ

- กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์

- เรือกระด้ง

- ไกด์ภาษาไทย

- ที่พัก อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

บริการไม่รวม

- ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ ทิปเรือกระด้ง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- อาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ 

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน

 

สนใจแพคเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

091 5362445, 02 0728890  

Line: @greentravelthai
ทัวร์เวียดนาม ฮอยอัน บานาฮิลล์