ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน กรุ๊ปส่วนตัวสบายๆกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ
ReadyPlanet.com
ทัวร์ภูฏาน


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลองเบย์ 3 วัน 2 คืน (นอนโรงแรม 2 คืน)

ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว 6-7 ท่านๆละ X,XXX บาท

พักโรงแรม 4 ดาว (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เที่ยวสบายๆชมเมืองฮานอย พร้อมล่องเรือชมความงามของธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง   สนามบินสุวรรณภูมิ ฮานอย  (-/-/D)

วันที่สอง   ฮาลอง   (B/ L /D)

วันที่สาม   ฮานอย กรุงเทพฯ   (B/ - /-)

ทัวร์ฮานอย ฮาลอง โดย กรีนแทรเวล ไทยแลนด์

 


ติดต่อสอบถามหรือจองทัวร์เวียดนาม โทร 02 730802202 7308022, 091 5362445 หรือ info@greentravelthailand.com
ทัวร์เวียดนาม

4 วัน 3 คืน กรุ๊ป 4 ท่านๆ ละ 13,000 บาท article
ทัวร์ฮานอย ฮาลอง 3 วัน 2 คืน(เที่ยวและนอนบนเรือส่วนตัว 1 คืน)
ทัวร์ดาลัด 4 วัน 3 คืน (พัก 4 ดาว)
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลองบก(นิงห์บิงห์) 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน(บินตรง)
ทัวร์ฮานอย 3 วัน 2 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย เว้ ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (รถไฟ)
ทัวร์เวียดนาม กรุ๊ปส่วนตัว ซาปา ฮานอย ฮาลองเบย์ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์-ดาลัด-ทะเลทรายมุยเน่ 5 วัน 4 คืน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย - ฮาลองเบย์ - นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน