ทัวร์ โบรโม่ บุโรพุทโธ
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


5 วัน 4 คืน กรุ๊ป 6-8 ท่าน ๆ ละ 30,000 บาท

บริการรวม

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ(ภาษาอังกฤษ)

- ไกด์ภาษาอังกฤษ 

- ที่พัก อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

** ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ 

Discovery Borobudur -Bromo 5D 4N

 

สนใจแพคเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

091 5362445, 02 0728890

 

Line: greentravelthailand 

 

ภูเขาไฟ โบรโม

บุโรพุทโธ

พราห์มนันต์

 
ทัวร์ โบรโม่