ทัวร์กรุ๊ปส่วนตัว เวียดนาม ฟู้โกว๊ก
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล


4 วัน 3 คืน กรุ๊ป 4-5 ท่าน ๆ ละ 15,000 บาท

 ฟู้โกว๊ก

 

กรุ๊ปส่วนตัว 4 - 5 ท่านๆ ละ 15,000 บาท

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน - ทิป)

 

บริการรวม

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ

- ไกด์

- ที่พัก อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

(ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้)

ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์

ฟูโกว๊ก 4 วัน 3 คืน 

 

สนใจแพคเกจ หรือสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

091 5362445, 02 0728890

Line: greentravelthailand

 

 

 

 

ทัวร์เสียมเรียบ นครวัด