ทัวร์นครวัด
ReadyPlanet.com


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว: 11/06660

เพิ่มเพื่อน

โอเพ่นดรีม ทราเวล"กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์คุณภาพ" 

ทัวร์กัมพูชากรุ๊ปส่วนตัวสบายๆ สำหรับท่านที่เดินทางพร้อมเด็ก-ผู้สูงอายุ หรือชอบเที่ยวแบบส่วนตัวกับครอบครัวและเพื่อนๆ

** นำเที่ยวโดยไกด์ท้องถิ่น(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) พร้อมรถนำเที่ยวส่วนตัว

 สอบถามรายละเอียด กรุณาติดต่อ 0915362445, 020728890 หรือ sales@ramoworld.com3 วัน 2 คืน กรุ๊ป 4-5 ท่านๆ ละ 14,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เกาะแกร์ กรุ๊ปส่วนตัว

เที่ยวช้าๆสบายๆกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง (กรุ๊ป 4-6 คน) 

 

ทัวร์ นครวัด เกาะแกร์ เสียมเรียบ

 

บริการรวม

- รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมคนขับ

- กระเช้า และรถราง ขึ้นเขาฟานซิปัน

- ไกด์ภาษาไทย

- ที่พัก โรงแรม Kingdom Angkor หรือเทียบเท่า

- อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ค่าเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในโปรแกรม

- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

 

บริการไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน

- ทิปไกด์ ทิปคนขับรถ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

- อาหาร เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

 

ดาวโหลดโปรแกรมนครวัด เกาะแกร์

"โปรแกรมทัวร์นครวัด เกาะแกร์" 

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]